Báo Giá

 

Gói Sản Phẩm - Dịch Vụ Đơn Giá Mô Tả

Download

VCOM_Soft - Phần mềm kế toán Thương mại-Dịch vụ

6.500.000 VND/ 2Sp

 • Các tính năng của VCOM ACCOUNTING:

  Ngoài khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về sổ sách, mẫu biểu báo cáo theo QĐ15 – QĐ 48, các thông tư và chuẩn mực kế toán mới: như hình thức sổ báo cáo kế toán (Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ…), các loại báo cáo (Báo cáo tiền mặt, Báo cáo tiền gửi ngân hàng, Báo cáo công nợ, Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo tài chính, in các chứng từ trực tiếp trên phần mềm (phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập, xuất kho, vv...) VCOM Accounting còn có các tính năng nổi trội hơn các phần mềm khác như sau:

1.Sửa trực tiếp chứng từ trên báo cáo

2.In hóa đơn GTGT trực tiếp từ phần mềm

3.Tự động chuyển sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

4.In phiếu thu, phiếu chi trên hóa đơn nhập hàng, bán hàng

5.Cho phép đánh lại số chứng từ.

6.Quản lý công nợ - tuổi nợ

7.Cho phép in một loạt chứng từ

8.Quản lý khấu hao tài sản và công cụ dụng cụ

9.Phương pháp tính giá xuất kho linh động

10.Tự động phân bổ, kết chuyển

11.Kế toán giá thành sản xuất – xây dựng

12.Báo cáo tài chính

   Đặc biệt đối với các đơn vị có nhu cầu quản lý đặc thù riêng chúng tôi sẽ khảo sát và thiết kế theo đặc thù của từng đơn vị với chi phí hợp lý, giúp quý vị quản lý hệ thống tài chính của mình một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Tải báo giá

 

Download

 

Lượt tải:  1539

VCOM Soft - Quản lý Sản xuất

7.500.000 VND/ 2Sp

 • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
 • Theo dõi công đoạn sản xuất
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
 • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
 • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
 • Tự động phân bổ kết chuyển

Tải báo giá

 

Download

 

Lượt tải:  1481

Dịch vụ ứng cứu dữ liệu phần mềm kế toán

800.000 VND

- Lỗi dữ liệu phần mềm kế toán: tính toán không đúng

- Lỗi chương trình phần mềm hoặc phần mềm hiện tại không đáp ứng đủ yêu cầu quản lý  của doanh nghiệp…

- Chương trình phần mềm không Updata các thông tư, nghị định mới...

Tải báo giá

 

Download

 

Lượt tải:  813

VCOM Soft - Quản lý Xây dựng

8.200.000 VND/ 2Sp

 • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
 • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
 • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán công trình
 • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
 • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
 • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
 • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
 • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
 • Tính giá thành theo từng hạng mục công trình
 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình

Tải báo giá

 

Download

 

Lượt tải:  1420

VCOM Sale - Quản lý Kho HH-VT - Ql Bán hàng

4.500.000 VND

 • Quản lý thu chi của cửa hàng theo từng nhân viên bán hàng, theo nhà cung cấp theo khách hàng.
 • Quản lý công nợ chi tiết từng đối tượng.
 • Quản lý danh mục nhóm hàng, mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
 • Xây dựng hệ thống đơn giá cho từng loại hàng hóa và khách hàng.
 • Báo cáo theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, sổ chi tiết, thẻ kho theo từng nhóm hàng, mặt hàng, đơn giá và nhà cung cấp. 

Tải báo giá

 

Download

 

Lượt tải:  1364