Trang Chủ Sản Phẩm

PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

 

Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực quản lý đó, để biến những vướng mắc về công tác quản lý tài chính đó thành một công việc đơn giản hiệu quả. VITECOM đã tập trung phát triển hệ thống phần mềm kế toán nhằm quản lý và cung cấp đầy đủ những thông tin tức thời mà quý vị cần trong công tác quản lý.

Đọc thêm...
 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

 • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
 • Theo dõi công đoạn sản xuất
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
 • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
 • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
 • Tự động phân bổ kết chuyển 
Đọc thêm...
 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

 • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
 • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
 • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
 • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
 • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
 • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
 • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
 • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
 • Tính giá thành theo từng hạng mục
 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình 
Đọc thêm...
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO - BÁN HÀNG

 

VCOM Sales là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng cho các cửa hàng, nhà sách, siêu thị, các doanh nghiệp .

 • Quản lý thu chi của cửa hàng theo từng nhân viên bán hàng, theo nhà cung cấp theo khách hàng.
 • Quản lý công nợ chi tiết từng đối tượng.
 • Quản lý danh mục nhóm hàng, mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
 • Xây dựng hệ thống đơn giá cho từng loại hàng hóa và khách hàng.
 • Báo cáo theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, sổ chi tiết, thẻ kho theo từng nhóm hàng, mặt hàng, đơn giá và nhà cung cấp.  
Đọc thêm...
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VCOM.HRM

 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp vào sự thành công của các Doang nghiệp. Để quản lý được nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với các nhà quản lý. Nhận thấy sự cần thiết này , Công ty VCOM đã tập trung nghiên cứu và xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự (VCOM)”, giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của mình, tiết kiệm nhiều thời gian và cho phí công việc đó.

Đọc thêm...