Trang Chủ Sản Phẩm VComSale QL Kho - Bán Hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO - BÁN HÀNG

 

VCOM Sales là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng cho các cửa hàng, nhà sách, siêu thị, các doanh nghiệp .

  • Quản lý thu chi của cửa hàng theo từng nhân viên bán hàng, theo nhà cung cấp theo khách hàng.
  • Quản lý công nợ chi tiết từng đối tượng.
  • Quản lý danh mục nhóm hàng, mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
  • Xây dựng hệ thống đơn giá cho từng loại hàng hóa và khách hàng.
  • Báo cáo theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, sổ chi tiết, thẻ kho theo từng nhóm hàng, mặt hàng, đơn giá và nhà cung cấp.  
Đọc thêm...