Trang Chủ Sản Phẩm VCom.HRM Tiền Lương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VCOM.HRM

 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp vào sự thành công của các Doang nghiệp. Để quản lý được nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với các nhà quản lý. Nhận thấy sự cần thiết này , Công ty VCOM đã tập trung nghiên cứu và xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự (VCOM)”, giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của mình, tiết kiệm nhiều thời gian và cho phí công việc đó.

Đọc thêm...