PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO - BÁN HÀNG

  

VCOM Sales là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng cho các cửa hàng, nhà sách, siêu thị, các doanh nghiệp .

  • Quản lý thu chi của cửa hàng theo từng nhân viên bán hàng, theo nhà cung cấp theo khách hàng.
  • Quản lý công nợ chi tiết từng đối tượng.
  • Quản lý danh mục nhóm hàng, mặt hàng theo từng nhà cung cấp.
  • Xây dựng hệ thống đơn giá cho từng loại hàng hóa và khách hàng.
  • Báo cáo theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa, sổ chi tiết, thẻ kho theo từng nhóm hàng, mặt hàng, đơn giá và nhà cung cấp  

Các chức năng chính của VCOM Sales:

1.    Phần quản lý danh mục Hàng hóa

-          Khai báo nhóm hàng hóa

-          Khai báo danh mục hàng hóa

-          Khai báo đơn vị tính

-          Khai báo nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên bán hàng

-          Tính giá trung bình

-          Khai báo tồn kho, công nợ đâu kỳ

 2.    Phần Quản lý kho

-          Lập phiếu nhập hàng từ đơn đặt hàng sẵn có

-          Lập phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

-          Lập phiếu xuất hàng 

-          Lập hóa đơn bán hàng, bán hàng chiết khấu, bán hàng giảm giá.

-          Cân đối lại lượng tồn sau kiểm kê

-          Lập phiếu xuất hàng sử dụng nội bộ  

-          Lập phiếu điều chuyển hàng nội bộ

3.    Phần báo cáo:

-          Theo dõi thu chi tiền mặt, công nợ, mua, bán hàng hóa.

-          Danh sách hàng hóa theo nhóm (gồm giá nhập, giá bán)

-          Báo cáo chi tiết danh sách giao dịch bán hàng

-          Báo cáo tóm tắt doanh thu theo nhân viên thu ngân

-          Báo cáo bán lẻ chi tiết theo nhóm hàng

-          Báo cáo chi tiết danh sách giao dịch nhập, xuất hàng

-          Báo cáo cân đối xuất, nhập, tồn hàng hóa

-          Báo cáo tổng hợp lượng hàng tồn tại cửa hàng

-          Báo cáo lượng hàng tồn theo nhà cung cấp

-          Báo cáo lượng hàng tồn theo kho, theo nhóm hàng

-          Cân đối xuất nhập tồn hàng hóa theo khoảng thời gian

 4.    Phần quản trị hệ thống

Phân quyền sử dụng chương trình theo chức năng từng nhân viên trong cửa hàng, đảm bảo tính bảo mật kinh doanh.